Dat was FIER!

KidsmArt

Het mooie aan KidsmArt is zijn eenvoud. Participerende restaurants hebben hun gasten aan het einde van hun maaltijd gevraagd 1 euro te doneren. De volledige opbrengst van de actie is ten goede gekomen aan kinderen van 8 tot 18 jaar om hun talenten te ontwikkelen en te stimuleren. Kinderen van gezinnen die op sociaal, financieel, cultureel, sportief en maatschappelijk vlak buiten de welvarende boot vallen. In Amersfoort alleen al tellen wij ca. 4.700 van deze kinderen. Cafés kregen een collectebus, waar gasten hun bijdragen in konden werpen.